MICH-BUD

OFERTA

- układanie dróg dojazdowych do posesji,
- budowa parkingów, podjazdów, ścieżek, chodników,
- ustawianie obrzeży, palisad, krawężników drogowych,
- wykonywanie schodów wejściowych,
- drenaże,
- aranżacja wykonywanych prac, dobór właściwych materiałów budowlanych.

Wszystkie prace wykonujemy z:

- kostki brukowej betonowej,
- kostki brukowej z granitu,
- kostki brukowej z piaskowca,
- kamienia łupanego.

Firma nasza posiada odpowiedni personel oraz specjalistyczny sprzęt budowlany przeznaczony do prac brukarskich pozwalający do wykonanie pracy w sposób kompleksowy: - przygotowanie terenu (korytowanie), - przygotowanie kamiennej stabilizacji, - przygotowanie podbudowy pod kostkę brukową